Socialt samspel med NO-Teknik

Skellefte-Tekniken är i första hand ett arbetssätt för att träna elevernas sociala samspel och skapa arbetsro. Det bygger på elevaktiva problembaserade arbetsuppgifter, till stor del NO-teknik, som pekar på enkla sammanhang och funktioner. Låg- och mellanstadiet är målgruppen. Skellefte-Tekniken har utvecklats sedan 1995 och kan nu presentera en utprövad MÅLBESKRIVNING här på hemsidan jämförd med LGR-11. För att nå eleverna och underlätta för lärarna ligger tonvikten på NO-Teknik.

värme 1

För lärarna finns:

- Fortbildning implementerad i materialet, med support därefter.
- Färdigställt arbetsmaterial med reservdelsförsörjning.
- Lärarhandledningar och kurslitteratur (Naturlagarna och Gruppdynamik).
 

För eleverna skapas:

Trygghet
Eleverna arbetar ihop 1 lektion/vecka med problembaserade handgripliga uppgifter. Genom att arbeta tillsammans en längre tid skapas en djupare relation med kompisen. När barnen byggt en trygg relation vet dom hur det känns och vill förhoppningsvis ha fler sådana relationer.
Arbetsro
Under arbetet får eleverna inte ta kontakt med andra grupper. Paren isoleras ur den stora gruppdynamiken. IRR (Inte Ranta Runt) underlättas av att eleverna hela tiden möts av nya oprövade uppgifter. Dessutom arbetar alla grupper med olika uppgifter.
En stressfri miljö
Arbetet ska anpassas till, den av läraren/ledaren i förväg bestämda, stopptiden (lika för alla varje gång). Under Skellefte-Teknikens arbetspass tillåts inga alternativa sysselsättningar. Här finns inget att skynda fram till. Det är tillåtet att misslyckas med uppgiften (kunskapsdelen). Huvudsaken att man försöker och noterar (funderar på) vad som händer. Uppgiften har oftast inte 1 facit utan ger många lösningar. Huvuduppgifterna att ta hand om sin kompis och hålla sig på sin plats är de viktigaste uppgifterna.
Ekonomi
Inga krångliga avtal eller fasta avgifter! Man köper bara det man vill ha.
För att komma igång väljer/köper man en Grunduppsättning (samt verktygen som hör till eller en verktygslåda som hela skolan kan använda) och Startpaketet. Före pedagogen sätter igång med eleverna gör man den Minikurs som finns på usb:et (ingår i Startpaketet).
Därefter VET/känner pedagogen hur arbetssättet och materialet fungerar och arbetet kan börja. Sedan använder man materialet i flera år! Många delar i materialet finns i daglighandeln där kan man komplettera om man vill. Man kan förstås också köpa alla delar hos oss (vi garanterar reservdelar). Sedan kan man komplettera med Nya grunduppsättningar om man vill det.
 
Jag som berättar heter Bertil Asplund och har arbetat i skolan sedan 1972.

grundförutsättningar för Skellefte-Tekniken