Övning

1. Titta på bilden.

Har du sett någon sådan här?
Vad tror du den används till?

Gissa och skriv/rita i din NO-bok.
Gissa även om du inte är säker.

Blå 1