Övning

2. Titta på bilderna.

Denna grej sitter ihop med en annan del.
Hur tror du det ser ut?
Rita en bild i din NO-bok.

Blå 1

Blå 2