Övning

1. Titta på bilden.

Kan du se vad detta används till?
Gissa, rita och förklara i din
NO-bok, även om du inte vet.

2. Vilka olika material kan du se?

Blå 5