Övning

3. Titta på bilderna.

Vill du ändra din gissning?

4. Vad tror du den andra bilden ska föreställa?

Blå 5

Blå 6