Övning

1. Titta på bilden.

Denna del hör till ett hjälpmedel?
När kan det vara bra att ha en sådan till hands?

Gissa och skriv/rita i din NO-bok.
Gissa även om du inte är säker.

Grå 1