Övning

2. Titta på nedre bilden.

Vill du ändra din gissning?

3. I vilket väder kan denna vara
bra att ha?
Rita en bild i din NO-bok.

Grå 1

Grå 2