Rätt Svar

6. Hade du rätt?

Grå 4

7. Har du sett något liknande hjälpmedel?
Rita en bild i din NO-bok.

Fortsätt jobba med bilderna i boken.