Övning

1. Titta på bilden.
Vad tror du detta är?

Gissa, rita och förklara
i din NO-bok.

Grå 5