Övning

2. Titta på bilderna.
Hur hänger dessa två bilder ihop?
Vill du ändra din gissning?

Grå 5

Grå 6