Övning

1. Titta på bilden.
Vad tror du händer när man klämmer
ihop handtagen?

Gissa, rita och beskriv i din NO-bok.
Gissa även om du inte vet.

Grå 9