Övning

3. Titta på nedre bilden.
Vill du ändra din gissning?

4. Vad tror du man ska sätta fast i kroken?

Grön 1

Grön 2