Övning

1. Titta på bilden.
Vad tror du detta är?

2. Hur fortsätter bilden (det suddiga)
till höger och vänster?
Rita och beskriv i din NO-bok.

Grön 9