Övning

3. Titta på nedre bilden.
Vilka material ser du?

4. Vill du ändra din gissning?

Grön 9

Grön 10