Rätt Svar

6. Hade du rätt?

Grön 12

7. På vilka jobb använder man borrar?
Tänkt på att det finns olika sorters borrar.
Rita och beskriv i din NO-bok.

Fortsätt jobba med bilderna i boken.