Gruppdynamik 1 - Sociala samspelet

Förord

"Läs inte den här boken om du inte behöver.
Innehållet kan väcka tankar och känslor som du upplever som väldigt närgångna
och förändra mycket av din syn på omgivningen.
Livet ska levas och njutas, inte dissekeras och manipuleras.

Läs den här boken om du i ditt arbete leder och har ansvar för grupper, stora som små.
Boken ska inte ses som en faktabok i gruppdynamik som ger facit på människors beteenden.
Den försöker i stället beskriva sammanhang och funktioner när människor umgås i grupp.
Ämnets innehåll är så komplext och sammanflätat, att funktionerna isoleras för att granskas och göras synliga. I verkliga verkligheten sitter alla funktioner ihop och bildar en fartfylld upplevelse kallad: Livet

Språket är förenklat och anpassat till de schematiska bilderna för att hjälpa dig att koppla innehållet till dina egna erfarenheter. Funktioner kan i boken dras till sina ytterlägen för att avslöjas, medan de i verkliga verkligheten håller sig neutralare för att inte låta sig fångas.
När du läst boken - Läs den en gång till.
Andra gången har du med dig alla konstiga begrepp på vägen.
Känn vad i texten som överensstämmer med dina erfarenheter. Bygg vidare på din erfarenhet.
Tro bara på det som samverkar med din bild av verkligheten och kan komplettera din sanning.
Använd innehållet i den här boken till att i första hand förbättra dig själv för att kunna hantera grupper med etik.
Låt inte boken hämma din spontana livsglädje, utan tyck om din omgivning.
Busa, stimma, utmana, tävla, haussa men tyck om dina medmänniskor.

Skellefte-Teknikens huvudmål är att arbeta med gruppen/klassen.
Att komma åt det sociala spelet i klassen med hjälp av arbetssättet och materialet.
Men för att göra det behöver man få en bild av klassen och dess förutsättningar.
I Boken Gruppdynamik 1 kan du läsa om detta och mycket mer.