Övning

3. Titta på nedre bilden.
Vill du ändra din gissning?

4. Har du sett någon sån här där du bor?

Gul 1

Gul 2