Övning

5. Titta på nedersta bilden.
Nu har du fått alla ledtrådar.
Vill du ändra din gissning?

När ni gissat klart klickar ni
nedan på rätt svar.

Gul 1

Gul 2

Gul 3