Rätt Svar

6. Hade du rätt?

Gul 4

7. Varför är det viktigt med "säkringar"?

8. Säkringarna/"proppskåpet" brukar sitta högt upp.
Varför tror du att det är så?
9. Rita ett rum och var du tror proppskåpet
skulle sitta. Beskriv din NO-bok.

Fortsätt jobba med bilderna i boken.