Övning

1. Titta på bilden.
Vad tror du denna används till?

2. Vad brukar färgerna Röd och Grön signalera?
Ge exempel i din NO-bok.

Gul 5