Skellefte-Tekniken fortbildar

Minikurser

Från höstterminen 2016 kan skolan snabbt komma igång med Skellefte-Tekniken genom att kursen är implementerad i materialet. Duktiga pedagoger, kan nu på egen hand börja med arbetssättet i den egna klassen, på den egna skolan, i den egna kommunen.
Före pedagogen sätter igång med eleverna gör man den Minikurs som finns på usb:et (ingår i Startpaketet). Därefter VET/känner pedagogen hur arbetssättet och materialet fungerar och arbetet kan börja.
För att få alla effekter av Skellefte-Teknikens arbetssätt och material är det mycket viktigt att pedagogen som ska arbeta med Skellefte-Tekniken förstår hur arbetssätt/material fungerar INNAN eleverna ska börja med materialet.

Ordinarie fortbildning

Den ordinarie fortbildningen finns kvar, så anmäl intresse så försöker vi anordna en fortbildning nära dig.
När många anmäler sig i/runt en ort kan vi ordna kursen där utan extra kurskostnad.
Då kan vi diskutera och förhandla om passande datum.

Dag 1- organisation och material i handgripliga övningar, lite teori.
Dag 2- gruppdynamik och metodik. Relationer och funktioner i grupper.
Lite information om Naturlagarna (NO-teknik) och hur man enkelt förklarar svåra fenomen för eleverna.

Kurspris -ordinarie kurs

Från och med hösten 2009 har vi ett enhetligt kurspris över hela landet (undantaget Skellefteå).
Oavsett kursort kostar fortbildningen 1490:-* I priset ingår kursmaterial, kaffe, lunch och kaffe.
Handledningarna betalas i samband med första sändningen material (paketpris), en engångssumma om/när man kör igång.
*Pris per dag och person, exklusive moms.

Offert kan lämnas på övriga fortbildningar.

1-dagarskurser

Gruppdynamik:
Hör om funktionerna bakom det "sociala spelet" och olika arbetssätt för att få arbetsro och motverka mobbing.
Innehåller:
Mönster och funktioner som styr våra elever.
Klassens inre liv.
Arbetssätt för att skapa etik i skolan.
Skellefte-Teknikens grundtankar och material.

NO-fortbildning:
Naturlagarna förklaras med enkla ord och bilder.
Tidigare Dag 3 i ordinarie fortbildning. Nu fristående.

 

Vid sjukdom

Deltagaren:
Meddela oss så snart som möjligt att du inte kan komma.
0910-58 80 60
070-664 69 64
070-244 89 90

Du får naturligtvis en ny chans om vi har fortbildning på orten vid senare tillfälle.
Har du möjlighet att skicka en ersättare i din plats går även detta bra.
Viktigt är dock i såna fall att meddela eventuella allergier.

Utbildaren:
Vi kontaktar deltagarna så snart som möjligt
och informerar om att dagen/dagarna är framflyttade.

Så snart som möjligt kommer vi att komma med ett förslag på nytt kursdatum.
Som kursdeltagare betalar ni naturligtvis inte för den inställda dagen, utan betalning sker
när dag 1-2 är genomförda.

Dock utgår ingen kompensation för vikarier/resekostnader.