Förord

Den här boken vill hjälpa pedagoger att berätta om naturlagarna på ett enkelt sätt. Den kan även läsas för egen del för att öka förståelsen för naturlagarna.

Genom att använda enkla begrepp, bygga vardagliga bilder och berätta om funktioner/mönster med barnens ord ökas förståelsen. "De riktiga" orden för fenomenen får vänta eftersom eleverna inte har begrepp för dem. Det ena stödjer inte det andra och risken för enbart "tävlingskunskap"/kunskap för teoretiska prov ökar. Eleverna behöver här inte hämta in både begreppet och funktionen samtidigt.

Kapitel 1 och 2 är riktade till pedagoger och ger grundtankar till arbetssättet i Skellefte-Tekniken.

Kapitlen 3-9 berättar temavis om naturlagarna och vad effekterna av energins framfart blir. Kapitlen bygger på en röd tråd, så det underlättar om man läser kapitlen i ordning. Varje kapitel har i sig också en logisk ordning. Läs även dem från början och framåt.

Kapitel 10 är väsensskilt från de övriga kapitlen i boken och bör läsas med distans och öppet sinne. Innehållet kan, men behöver inte, störa gamla invanda begrepp. Ni bör ha läst alla de övriga kapitlen innan ni ger er på kapitel 10. Tankar och begrepp från de övriga kapitlen byggs på och formulerar en intressant teori/gissning. Bland annat ges en tänkbar förklaring av hur tröghet fungerar. Det här kapitlet läser man för egen del, inte för att "undervisa" med...

Innehåll:

  1. Kunskap ~ Erfarenhet ~ Teori
  2. Begreppen styr våra tankar
  3. Krafter ~ Energi
  4. Gravitation
  5. Värme
  6. Magnetism
  7. Elektricitet
  8. Ljudet
  9. Ljuset
  10. Ett vibrerande universum

prick med armar

 

Exempel

Stearinljuset

Ett vanligt stearinljus är ett bra exempel på ämnens olika former (aggregationstillstånd). I det hårda fasta stearinljuset är stearinprickarna i fast-lagen (fast form). Prickarna sitter fast, var och en på sin plats. Vi värmer ljuset. Det gör vi när vi tänder veken. Veken brinner och stearinprickarna närmast elden får värme från elden. Prickarna närmast elden passerar smältpunkten och börjar flyta omkring. Men varken fast eller flytande stearin kan brinna. Än så länge brinner bara veken. För att stearin ska brinna måste stearinprickarna vara i gasform. När stearinprickarna flyter omkring runt veken upptäcker dom att veken liknar en klätterställning och med hjälp av kapillärkraften kryper dom upp i veken. Stearinprickarna klättrar upp i veken och kommer in i elden. Här är det så varmt att stearinprickarna passerar gränsen mellan flytande och gas. Stearinprickarna blir gas och behöver nu plötsligt mycket mer plats och knuffar undan andra prickar som redan blivit gas. Stearingasen blåser nu ut ur veken allteftersom den bildas. Det blåser nu stearingas ut ur veken åt alla håll. Stearinprickarna och syreprickarna från luften slår samman i elden. De samsas och samverkar och plötsligt får de en massa energi/värme över. Den energi som de inte längre behöver kastar dom av sig som värme och ljusstrålar. Strålningen ser vi som ljus. Strålningen som vi inte ser kan vi känna som värme från ljuset. Om vi vill se stearingasen kan vi sticka in ett rör genom elden och in till veken där gasen blåser ut från veken. Röret hindrar stearingasen från att brinna. Gasen kommer ut i änden på röret. Där kan man tända eld på den. Vi har nu stearingas som brinner på två ställen. Men om vi inte tänder gasen kan vi samtidigt se stearin i alla tre tillstånden (formerna); i fast form i ljuset, i flytande form vid veken och i gasform som kommer ut ur röret.