Experiment och undervisande filmer

Färgen avslöjar i vilken Grunduppsättning du hittar övningen.

Vi jobbar för att eleverna ska lära sig genom att se funktionerna och förstå sambanden. Inte kunna de svåra orden till att börja med. Förstår man hur det fungerar är det lätt att sätta ord på det sen.
På den här sidan kommer vi lägga ut små korta, förklarande filmer om olika funktioner som finns kring oss. Saknar du någon film får du gärna kontakta oss eller titta i boken om Naturlagarna -med enkla ord och bilder. Se mer på vårt USB-minne!