Övning

1. Titta på bilden.
Vilket material är detta?

2. Kan du gissa vad delen hör till?

Gissa även om du inte vet.

Röd 5