Frågor om Skellefte-Teknikens material

Varför går ficklampan så lätt sönder när vi gör övningen i gula lådorna?

Alldeles nyligen blev vi uppmärksammade på att vår leverantör gjort en liten, men dock avgörande, förändring på den ficklampa vi använder. Pga att en skiljevägg plockats bort håller inte dessa lampor för den ”sönderplockning” vi tidigare utsatt den för. Dessa lampor fungerar utmärkt att lysa med dock. De kommer därför finnas kvar i övningarna, MEN inte i femmans övning Ficklampan. Där har vi istället ersatt ficklampan med förstärkt konstruktion där samma kunskapsmoment visas. Fortsättningsvis (September -14) ersätter den här övningen den gamla övningen, där man lägger ut ficklampans delar. Den nya övningen går i stora drag ut på att bygga en egen ficklampa med delarna i lådan. Det är samma sorts batterier i denna övning så ni kan använda de ni hade till ficklampan. I övriga övningar kommer dessa som sagt att finnas kvar (men plomberas för att inte kunna öppnas av vetgiriga elever). I de blå övningarna kommer övningen att skrivas om av samma anledning (att inte skruva isär ficklampan allt för mycket).

Ficklampa

Varför fungerar inte Digitala termometern som den ska?

Digitala termometrar kan vara trasiga eller bara knepiga. En lurig grej är att den inte mäter hela tiden utan ”sover en stund” sedan kvicknar den till, mäter tempen och ändrar på displayen. Det kan vara 5-10 sek mellan mätningarna. En annan luring är att man kan be den göra olika jobb. Normalt mäter den med jämna mellanrum. Man kan också be den visa max-eller min temperatur (sedan sist man ”nollade” med resetknappen). Då visar den bara det efterfrågade värdet, men mäter ingen temperatur. Det ser då ut som om den inte fungerar, men man får ett tecken på displayen som berättar vilket värde man frågat efter.

Finns de glas-artiklar ni har, att få i plast? De går hela tiden sönder.

Tyvärr inte. En bra konsekvens är dock att eleverna förhoppningsvis tänker på att vara varsamma med bräckliga material.

 

Vi hittar inte spelplanen till Planeterna, var finns denna?

Spelplanen i detta fall är 9 kort i en påse. Tanken är att eleverna ska lägga ut dessa som en ”spelplan” i mån av plats.

 

Planeterna spelplan

 

De minsta borrarna i vår borrbox (i verktygslådan) går sönder gång på gång. Tips?

När man använder de allra minsta borrarna är det lätt hänt att de går av. Dessa allra minsta behöver inte eleverna använda. Man kan, om man vill, tejpa över hålen till dessa borrar. Reservdelar finns dock alltid hos oss.

 

borrbox

 

Vår generator har slutat fungera. När man snurrar på veven är det inget motstånd alls. Lätt att åtgärda?
Om generatorn slutat fungera KAN man antingen skicka den till oss så lagar vi den och skickar denna åter. När garantin gått ut (1år) eller vid övervåld måste ni dessvärre stå för portot till oss. Ett annat alternativ, för den händige, är att öppna den och se om problemet är att något lätt-fixat. På det svarta locket finns en svart ”flärp” som går ner över ett hörn. Här finns en svart nit inslagen. Centrum på denna nit kan slås in med hjälp av exempelvis ett drivdorn så att man då kan öppna generatorn (spara delarna för att återanvända). Tag gärna ett kort i detta läge så kan ni maila oss och ev få vidare instruktioner (hur den ska se ut). Om ni lagar den själv kan vi skicka er en ny sprint så att ni åter kan försluta generatorn innan eleverna kommer åt den. Men har ni kvar lilla centrumsprinten i niten går den troligen återbruka.
 

 

generator

 

Vi hade ingen instruktion i batterilådan när vi packade upp, kan man beställa denna?

Batterilådan är ingen elev-övning. Helt enkelt en förvaringslåda för batterier.

 

Av misstag har vi skrivit på originalschemat i de röda lådorna. Finns dessa lätt att få tag i på hemsidan nånstans?

Här på hemsidan hittar ni alla möjliga scheman. Även tomma scheman om ni vill fylla i själv.

 

Vi saknar styret till skotern (LEGO). Har ni lösa reservdelar till de olika modellerna?

Vi har en LITEN gömma legobitar som vi säljer som reservdelar. Finns er saknade bit här kan vi naturligtvis hjälpa er. Är det en mer ovanlig bit så är hoppet inte så stort, så då är det hela byggsatser som gäller. När legomodeller utgår byter vi till andra byggsatser. Beställer ni en sats som utgått följer ny ritning/nytt legokort med ersättaren utan extra kostnad.

 

 

lego

 

Vi söker med ljus och lykta efter reflektorlampan som ska vara i 6:ans Ljus-övning.
Vad är det som är viktigt att tänka på när det gäller lampans funktion?
Förutom att den ska lysa förstås:).

Det viktiga i den här övningen är att lampan ska bli varm. Halogenlampor fungerar, men inte LED.

 

 

Vi har en duktig sågare här på skolan som gärna ställer upp och fixar träbitarna till virket åt oss.
Han pratar om att det verkar vara blandat gran och tall i ”bunten”.
Stämmer detta och spelar det då någon roll vilka bitar som är vad?

Det viktiga är inte VILKA bitar som är gran och tall. Anledningen till att vi har blandat är att eleverna ska stöta på båda träslagen och förhoppningsvis uppmärksamma detta och slås av deras olika egenskaper. Att tall inte är så hårt, kan lukta terpentin och har en tydlig ådring till exempel. Gran luktar också och har gott om kvistar. Ofta besvärliga men ibland ganska dekorativa.Kanske funderar de även över de andra trädelarna i materialet som ligger i lådorna. Där använder vi björk. Björk är hårdast och ganska blek. Så om möjligt. Blanda gärna träslag så får de i praktiken mer erfarenhet på området.

 

 

trävirke

 

Borren i verktygslådan har gått sönder. Hur löser vi det?

Oftast är problemet att chuckens inre delar har hamnat ur läge. OM så är fallet är det lätt att lösa. Kolla denna sida för instruktion.
Blir du inte hjälpt av detta är det bara att du hör av dig till oss så löser vi det.

 

 

Frågor om Skellefte-Teknikens arbetssätt

Varför behöver man gå kurs före man börjar med materialet?

Skellefte-tekniken är ju i första hand ett arbetssätt och till det finns ett stort elevmaterial. För att veta hur materialet ska användas krävs en fortbildning. Rätt använt kan arbetssättet hjälpa pedagogerna med det sociala samspelet och värdegrunden, företagsamhet samt NO-Teknik. Men om man använder materialet på fel sätt kan det i värsta fall göra mer skada än nytta. Därför följer numera fortbildningen med i den Grunduppsättning ni väljer och det är väldigt viktigt att den pedagog som ska jobba med materialet genomför Minikursen med en kollega. Utbilda er själva innan ni ger materialet till eleverna så vet ni vad som komma skall.

 

 

Kan man beställa flera av samma övning och plocka bort de övningarna eleverna tycker är tråkiga?

Hela materialet hjälper till att skola in eleverna i ett arbetssätt. För att det ska fungera bör man använda hela upplägget som är utprovat i många skolor med elever och lärare under många år. Så vi rekommenderar att man INTE plockar russinen ur kakan utan låter eleverna arbeta sig igenom materialet. MEN, när eleverna är inskolade på arbetssättet kan man gärna göra egna TEMAN. På hemsidan hittar ni de teman vi har, Matte, Svenska och Kemi. Dessa har en kortare organisation och fungerar för 30 elever. 5 olika övningar x3 för elevparen.
Kemin har vi köpt in av en duktig lärare som varit på fortblidning utvecklat. I samråd med läraren och i samband med utprövning gjordes vissa justeringar.Kemilådan fungerar nu med Skellefte-Teknikens arbetssätt och där med supportar vi material/reservdelar hemma. För att förenkla för er att göra egna sådan variant finns tomma scheman på vår hemsida. Vill du utveckla ett eget område är du välkommen att höra av dig med funderingar och frågor.

 

 

Jag som förälder anser att läraren satt ihop min dotter med fel person. Hur ska jag hantera detta?

Ingen känner din dotter som du, men känner du din dotters KLASS och vilka roller/egenskaper eleverna visar upp visar upp i gruppen? Pedagogen i klassen/gruppen är ju den som har den bästa insynen i gruppens sociala samspel.
Så i första hand, ha förtroende för att pedagogen vet vad hon/han gör i sin parindelning för det sociala samspelet i klassen. Läs även det här dokumentet som ligger på vår hemsida. Det kanske kan klargöra en del av grundtankarna i arbetssättet när det gäller den långsiktiga parindelningen. En viktig sak att komma ihåg är att din lärare bara kan prata med din om ditt barn. Prata i lugn och ro med din lärare.Den roll din dotter har hemma kan vara helt annan än den hon har i klassrummet. Men du kan som förälder ju bara hjälpa ditt eget barn att förbättra sitt sociala samspel och anpassar sig till den omgivning som gäller i klassen.Tänk på att hela gruppen ska på sikt bygga upp en fungerande social miljö där empati och tolerans är norm. Visst låter det vackert och det går, men det tar tid.

 

 

En förälder anser att jag satt ihop hennes dotter med fel person. Hur ska jag hantera detta?

Folk i allmänhet beter sig ju olika beroende på den sociala situation de är i, så även barn. Så flickan i frågan kan ju bete sig på ett sätt hemma och på ett annat sätt i skolan. Detta för att anpassa sig till den miljö hon hamnat i. Om föräldern har åsikter om parindelningen kan du ju i första hand ge lite info ur detta ”Brev till föräldrarna”, om hur tanken med Skellefte-Tekniken och parindelningen ser ut. Du kan inte lämna ut klassens andra elever utan prata om principerna som vi tar upp på fortbildningen. Det brukar inte gå prata sociala samspel under "brinnande utredningar". Men vid någon avspänd kan föräldrar får mer förståelse för ”klassens inre liv” och vilka roller barnen har/fått. Du kan berätta lite om det sociala samspelet fungerar rent allmänt. Du kan använda exempel ur den "Gröna boken" Gruppdynamik som du såg på fortbildningen.

 

 

Några av våra flickor tycker inte om Skellefte-Tekniken. Framför allt arbetssättet där inga direkta facit finns. Samt det faktum att jag som lärare inte ska ge dem svaret utan låta dem hitta det själva. Har du tips på motivation här.
En del elever ställer höga krav på sig själv vad gäller resultat på prov, dokumentation och att komma "rätt". När de då inte kan få bekräftelse på om de har rätt eller fel kan de ofta bli frustrerade. En del är så tävlingsinriktade att de har svårt att se vitsen med övningar som inte är resultatbaserade. Exempelvis kan de ifrågasätta vad Fia med Knuff har med teknik att göra. Viktigt då att, som lärare, veta och förstå att Skellefte-Tekniken jobbar nog så mycket med elevernas sociala kompetens som med deras tekniska eller teoretiska kunskaper. Här har Skellefte-Tekniken utvecklats genom året och gått från att framförallt vara ett NO-MATERIAL till att framför allt vara ett ARBETSSÄTT som kommer åt med den sociala delen. På köpet får man NO-delen som intresserar de flesta eleverna. För att göra en liten parallell. Det är möjligen inte ROLIGT att gå till tandläkaren och laga/borra i ett hål. Men det är BRA för mig. Det kan alltså vara nyttigt för de "tävlings-besatta" eleverna att inte kunna jämföra. De "mår gott" i så många andra ämnen/betygsskalor. Lägg även märke till de elever som INTE har det så lätt i resultat- och betygsbaserade ämnena. De brukar blomma under dessa lektioner.

 

 

socialt samspel